Офіційні правила проведення акції
«Новорічна акція. Дзвінок Діда Мороза»
від ТМ «Яготинське для дітей» (надалі – «Акція»)

1. Загальні положення

Організатором Акції є Філія Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», Код ЄДРПОУ 38073507, місцезнаходження: 07600, Київська обл., Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6 (по тексту – «Організатор»).

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТРАКЦІЯ» надалі «Виконавець» Код ЄДРПОУ 40462468, місцезнаходження: Юридична адреса: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 78, Поштова адреса: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 78 (по тексту – «Виконавець»).

2. Умови проведення Акції

2.1. Акція проводиться у період з 16 листопада 2020 року по 18 грудня 2020 року включно (надалі – Період проведення Акції). Строки реєстрації (або авторизації) учасників на сайті http://didmoroz.yagotynkids.com.ua (надалі «Сайт») – з 16 листопада 2020 року по 11 грудня 2020 року включно.

2.2. Акція проводиться з метою просування торгівельної марки «Яготинське для дітей» в мережі Інтернет, популяризації продукції торгівельної марки «Яготинське для дітей», розширення аудиторії користувачів сайту www.yagotynkids.com.ua.

2.3. Акція проводиться по всій території Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, в мережі Інтернет на сайті http://didmoroz.yagotynkids.com.ua (надалі – Офіційний сайт).

3. Вимоги до Учасників Акції

3.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні особи, які є громадянами України та проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, у яких є діти віком до 7 років (Дитина) включно та які належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. Для участі в Акції Учасник повинен заповнити й надіслати електронну форму («Анкета») на Сайті https://didmoroz.yagotynkids.com.ua, в якій Учасник Акції має зазначити:

3.2.1. Свою контактну інформацію (електронну адресу, контактний номер телефону, детальну поштову адресу (область, індекс, місто, вулиця, будинок, квартира, ПІБ);
3.2.2. Відповісти на всі запитання «Анкети» — всі поля Анкети є обов’язковими;
3.2.3. Підтвердити своє прийняття цих Правил та погодитися з Умовами та положенням користування Сайтом.

3.3. В Акції не мають права брати участь:

  • працівники Організатора, Виконавця Акції та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
  • особи, що не відповідають вимогам п.3.1. даних Правил.

3.4. Учасники Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.4.2. Надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;
3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, правом публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо письмово повідомивши Організатора про таке рішення на його адресу.

3.6. Згода Учасника Акції вважається наданою з моменту здійснення ним умов Акції згідно п. 4 цих Правил.

3.7. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити належне такому Учаснику заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання заохочення Акції.

4. Умови участі в Акції

4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції, кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил повинна протягом Строку реєстрації (або авторизації) учасників на сайті https://didmoroz.yagotynkids.com.ua (п.2.1. Правил) здійснити дії в наступній послідовності:

4.1.1. Заповнити всі обов’язкові поля Анкети на сайті Акції https://didmoroz.yagotynkids.com.ua;
4.1.2. Підтвердити своє прийняття цих Правил та погодитися з Умовами та положенням користування Сайтом;
4.1.3. Надіслати Анкету. У відповідь на заповнену Анкету Учаснику Акції на адресу електронної пошти, зазначену в Анкеті, надійде підтвердження отримання заповненої Анкети з адреси didmoroz@yagotynkids.com.ua.

4.2. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника виконати пп. 4.1.1.– 4.1.3. цих Правил, якщо це трапилось не з вини Організатора/Виконавця. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу Сайту, Інтернет провайдерів, телефонних операторів, будь-які технічні помилки, внаслідок чого реєстрація до участі в Акції не відбулась або відбулась із запізненням та за роботу поштових сервісів.

4.3. Беручи участь в Акції, згідно п. 4.1. Правил, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.3. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

5. Заохочення, які використовуються в Акції (Подарунки):

5.1. Фонд Подарунків Акції включає в себе:

  • Телефонна розмова з Дідом Морозом тривалістю не більше 5 (п’яти хвилин) – 1 000 шт. (надалі – «Телефонна розмова»);
  • Лист від Діда Мороза, загальна кількість – 1 000 шт. (надалі «Лист від Діда Мороза»).

5.2. Кількість Подарунків обмежена й становить вищезазначену кількість. Параметри та характеристики Подарунків визначаються Організатором Акції і можуть не збігатися з очікуваннями Учасників Акції. Подарунки Акції можуть відрізнятися від їх зображення в рекламних, інформаційних матеріалах (у друкованих, аудіовізуальних, в Інтернеті тощо).

5.3. Подарунки Акції не підлягають обміну та поверненню. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунка не видається.

6. Порядок визначення Переможців Акції та порядок отримання Подарунків:

6.1. Визначення Переможців проводиться шляхом випадкового комп'ютерного відбору за допомогою сервісу http://www.random.org/ серед осіб, що протягом Періоду проведення Акції, виконали її умови і стали Учасниками Акції.

6.2. Результати визначення Переможців Акції фіксуються Організатором та відображаються у Протоколах. Результати, зафіксовані Організатором у Протоколах є остаточними та такими, що не підлягають оскарженню.

6.3. Визначення Переможців Акції відбудеться 23 листопада 2020 року, 30 листопада 2020 року, 07 грудня 2020 року, та 14 грудня 2020 року:

6.3.1. 23 листопада 2020 року, 30 листопада 2020 року, 07 грудня 2020 року, 14 грудня 2020 року будуть визначені 250 (двісті п’ятдесят) Переможців, які отримують по 1 (одному) Подарунку «Телефонна розмова» та 250 (двісті п’ятдесят) Переможців, які отримають по 1 (одному) Подарунку «Лист від Діда Мороза».

6.4. Всі дані Учасників Акції, які завантажені на сайт, беруть участь у кожному вищезазначеному відборі, за винятком даних тих Учасників, які вже були Переможцями у цій Акції.

6.5. Порядок отримання Подарунка «Телефонна розмова»:

6.5.1. Для отримання Подарунку «Телефонна розмова», Переможець Акції під час заповнення Анкети на сайті повинен надати Виконавцю коректний телефонний номер для дзвінка;
6.5.2. Протягом 1 (одного) тижня з моменту визначення Переможців за попередній тиждень, Виконавець в період з 10.00 до 19.00 години (за київським часом) здійснює дзвінок за вказаним в Анкеті телефонним номером;
6.5.3. У випадку якщо телефонний номер, вказаний в Анкеті не відповідає, Виконавець буде додатково телефонувати на вказаний номер, але загалом не більше 3 (трьох) разів за термін дії Акції;
6.5.4. Якщо Виконавець після 3 (трьох) спроб зателефонувати Переможцю, не зможе це зробити з причин:

  • Відсутності телефонного з’єднання;
  • Не вірно вказаного номеру телефону;
  • Абонент не відповів на жодний з 3 (трьох) дзвінків;

то Переможець втрачає можливість отримання Подарунку «Телефонна розмова».

6.5.5. Аудіо запис телефонної розмови з Дідом Морозом буде надіслано Переможцям Акції до 20 грудня 2020 року включно.

6.6. Порядок отримання Подарунку «Лист від Діда Мороза»:

6.6.1. Для отримання Подарунку «Лист від Діда Мороза», Переможець Акції під час заповнення Анкети на сайті Акції повинен надати Виконавцю коректну поштову адресу та ПІБ отримувача Подарунка;
6.6.2. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту визначення Переможців, Виконавець, шляхом поштового відправлення, кур’єрською доставкою та в інший спосіб, в якому має бути підтверджений факт доставки, здійснює доставку Подарунка Переможцю.

6.7. Всі Подарунки в рамках цієї Акції – «Телефонна розмова» та «Новорічний лист» можуть бути доставлені лише по території України та отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.

6.8. Учасник Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунків у наступних випадках:

а) На отримання «Телефонної розмови» — якщо Виконавець не зможе зв’язатися з Учасником Акції можливими для Виконавця засобами з незалежних від Виконавця причин визначених п.6.5.4 цих Правил;
б) На отримання «Лист від Діда Мороза» — якщо Учасник Акції вказав не повну або невірну поштову адресу в Анкеті Акції;
в) якщо Учасник Акції, який здобув право на отримання «Телефонної розмови» або «Листа від Діда Мороза» з причин, незалежних від Виконавця, не має можливості одержати Подарунок;
г) якщо Учасник є особою, зазначеною у пункті 3.3. цих Правил.

6.9. У випадку втрати права на отримання Подарунку Учасник Акції не має права на отримання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця проведення Акції.

6.10. Учасник Акції несе повну відповідальність за достовірність наданих персональних даних.

6.11. Виконавець/Організатор Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань Переможців Акції, що отримали Подарунки Акції, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, якщо такий податок не стосується Подарунків передбачених п. 5.1. цих Правил.

7. Оголошення переможців Акції.

7.1. Дані про переможців Акції публікуються на Сайті www.yagotynkids.com.ua 24 листопада 2020 року, 01 грудня 2020 року, 08 грудня 2020 року та 15 грудня 2020 року.

7.2. Переможці Акції будуть повідомлені про вручення Подарунків шляхом отримання особистого повідомлення на їх електронну пошту, яка вказана в профілі Учасника або іншими засобами зв’язку, що стали відомі Організатору, в якому буде вказано інформацію про те, як і коли можна отримати Подарунки.

7.3. Результати Акції не підлягають перегляду та є остаточними і поширюються на всіх Учасників Акції та Переможців. Подарунки не можна обміняти, повернути чи отримати в грошовому еквіваленті.

8. Обмеження відповідальності.

8.1.Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, провайдера і за будь-які помилки, внаслідок яких Учасник Акції не може зареєструвати свою Анкету на сайті Акції;

8.2. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу поштових сервісів, які використовуються для відправки Подарунків «Лист від Діда Мороза».

8.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальність за роботу телефонних операторів на номери яких телефонує Виконавець для вручення «Телефонної розмови».

8.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунка «Лист від Діда Мороза» Учасником Акції з яких-небудь причин, незалежних від Організатора/Виконавця, в т.ч., але не виключаючи, у випадку, якщо Учасник Акції неправильно вказав свою адресу або не з'явився на поштове відділення за місцем проживання для отримання Подарунка у строк до 30 днів. У такому випадку, Організатор/Виконавець Акції звільняється від відповідальності за передачу Подарунка «Лист від Діда Мороза».

8.5. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

8.6. Учасники Акції мають право відмовитись від Подарунка «Телефонна розмова» або «Лист від Діда Мороза».

8.7. Подарунки «Телефонна розмова» та «Лист від Діда Мороза», від отримання яких відмовились Учасники Акції, Організатор використовує на власний розсуд.

8.8. Відповідальність Виконавця та Організатора обмежена, кількістю Подарунків «Телефонних розмов» і «Листів від Діда Мороза», вказаних у цих Правилах.

9. Інші умови

9.1. Організатор Акції може вносити будь-які зміни та/або доповнення у ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Акції, умови отримання Подарунків тощо.

9.2. Ці Правила так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Організатора www.yagotynkids.com.ua

9.3. Беручи участь в цій Акції, всі Учасники Акції надають дозвіл та погоджуються, що їхні імена можуть бути оголошені та використані Організатором та/чи Виконавцем або третіми особами (за погодженням з Організатором та/чи Виконавцем), без часових обмежень, в будь-яких засобах масової інформації, в тому числі на телебаченні та в Інтернеті, та таке використання є безоплатним, та жодним чином не відшкодовується (таке використання можливе, в тому числі й у рекламних цілях).

10. Персональні дані

10.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

10.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами та зобов'язується їх дотримуватись, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

10.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції, підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим засвідчує , що Організатор/Виконавець Акції та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

10.4. Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Організатора. Організатор має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

10.5. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право: - на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних; - вимагати від Організатора/Виконавця Акції як власника/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних; - застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10.6. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Виконавцем Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

10.7. Організатор/Виконавець Акції не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор/Виконавець Акції не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

10.8. Персональні дані Учасників Акції зберігатимуться Організатором протягом 3 (трьох) років з дати завершення Акції. Після закінчення цього строку всі персональні дані таких Учасників Акції будуть видалені (знищені) Організатором.

10.9. Зі всіма запитаннями, стосовно зазначеного у розділі 10 цих Правил, Учасники можуть звернутися за телефоном Організатора «Новорічна акція. Дзвінок Діда Мороза від ТМ «Яготинське для дітей» (044) 290-56-07.

11. Особливі умови

11.1. Організатор та Виконавець Акції не беруть участі у суперечках між Учасниками Акції щодо визначення Учасників Акції претендентами на отримання Подарунків «Телефонна розмова» або «Лист від Діда Мороза».

11.2. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

11.3. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, в тому числі щодо результатів проведення Акції та визначення Переможців Акції, є остаточним і поширюється на всіх Учасників Акції.

Назад на головну сторінку